De International Council for Machinery Lubrication (ICML) is een leverancier onafhankelijke non-profitorganisatie die is opgericht ter bevordering van de groei en ontwikkeling van machinesmering als technisch vakgebied. Een van de activiteiten van ICML is het bieden van certificatie-examens die de vaardigheden van individuele kandidaten test op het gebied van machineconditiebewaking, smering en olieanalyse.

Wat doet ICML?

Ondersteuning van de ontwikkeling van normen voor smeermiddelen en olieanalyse.
ISO en ASTM zijn bezig normen te ontwikkelen voor de analyse van gebruikte olie. Er is duidelijk behoefte aan aanvullende normen op het gebied van keuze en toepassing van smeermiddelen, beheersing van verontreiniging etc. Bij ICML kunnen vakmensen in machinesmering de krachten bundelen en gezamenlijk ondersteuning bieden aan de ontwikkeling van normen en richtlijnen voor smering en aan de activiteiten van ASTM, ISO en andere organisaties. Naar verwachting zal ISO de bestaande ISO 9000-norm vervangen door QS 9000. Deze vergt een nog striktere handhaving om de kwaliteitsbewaking te garanderen in elk aspect van de bedrijfsvoering van een fabriek, mijn of bouwplaats, inclusief de smering. ICML speelt een belangrijke rol bij de ondersteuning van deze activiteiten.

Testen van vaardigheden en certificatie.
Certificatie is het kenmerk van een vakman. Het helpt garanderen dat vakmensen, of die nu smeermiddelen analyseren of toepassen, over een exact omschreven pakket vaardigheden beschikken. Bij formele certificering voor machinesmering zijn de volgende drie doelstellingen essentieel:

  • Opbouw van een formeel kenniskader
  • Betere profilering van degenen die in het vakgebied werkzaam zijn
  • Bieden van zekerheid over vaardigheden ten behoeve van managers

ICML biedt momenteel certificatie voor Machine Lubricant Analyst (MLA – analist van machinesmeermiddelen), Machinery Lubrication Technician (MLT – technicus machinesmering) en Laboratory Lubricant Analyst (LLA – analist bij een smeermiddellaboratorium). ICML heeft hiermee baanbrekend werk verricht, en is vereerd dat deze certificaties zijn opgenomen in de normen ISO 18436-4 en 18436-5. ICML heeft bij het ontwikkelen van zijn certificatieprogramma’s ook rekening gehouden met de richtlijnen van de Amerikaanse National Commission for Certifying Agencies (NCCA).

Erkenning van Uitstekendheid. Als mensen en organisaties buitengewone prestaties leveren, of gewone taken buitengewoon goed vervullen, dragen ze bij aan de ontwikkeling van beste praktijken en de vooruitgang van de bedrijfstak. ICML wil deze mensen een formeel blijk van erkenning bieden in de vorm van prijzen voor uitstekendheid. Als eerste werd de Augustus H. Gill-prijs voor uitstekendheid in olieanalyse ingesteld. Hij werd gevolgd door de John R. Battle-prijs voor uitstekendheid in machinesmering. Er staan nog meer prijzen op stapel, die erkenning bieden aan laboratoria en mogelijk ook voor nieuwe producten.

ICML biedt de bedrijfstak de volgende drie certificaties. In de toekomst kunnen daar nog andere certificaties bij komen. Ook kunnen er indien gewenst niveaus worden toegevoegd aan certificatiegebieden.

Machine Lubricant Analyst (MLA – analist van machinesmeermiddelen) – Hiervoor moet men over aantoonbare vaardigheden beschikken in de analyse van gebruikte smeermiddelen ten behoeve van machineconditiebewaking. De certificatie op Niveau I is toegespitst op de basisvaardigheden van smering en bemonstering. Niveau II is gericht op bemonstering, keuze van testen en fundamentele gegevensinterpretatie. Niveau III legt de nadruk op geavanceerde diagnose en probleemoplossing, integratie met andere technologieën en programmabeheer.

Machinery Lubrication Technician (MLT – technicus machinesmering) – Hiervoor moet men vaardigheden kunnen aantonen in de dagelijkse activiteiten die betrekking hebben op de juiste smering van machines. Bij Niveau I staan de basisprincipes van smering en de juiste toediening en opslag van smeermiddelen centraal. Niveau II richt zich op een gevorderd inzicht in de basisprincipes van smering, smeermiddelenkeuze en het beheer van een smeer- en onderhoudsprogramma.

Laboratory Lubricant Analyst (LLA – analist bij een smeermiddellaboratorium) – Hiervoor moet men kunnen aantonen te beschikken over de vaardigheden in olieanalyse die gewoonlijk worden vereist van een laboratoriumtechnicus die zich bezighoudt met de analyse van gebruikte smeermiddelen. Bij Niveau I ligt het zwaartepunt op de basisaspecten van de uitvoering van standaardtesten in het laboratorium en het waarborgen van gegevenskwaliteit. Niveau II gaat over geavanceerde diagnose, probleemoplossing bij instrumentfouten en het beheer van laboratoriumprocessen, inclusief testen en kwaliteitsbeheer.

Bron: https://www.icmlonline.com/about_us.aspx