Een smeervet is opgebouwd uit een basisolie, additieven en een verdikker met ieder zijn eigen specifieke eigenschappen. Men kan daarom ongelofelijk veel verschillende soorten combinaties maken en zodoende zijn er ook heel veel verschillende soorten smeervetten.

Voor smeervetten geldt dat het belangrijk is om oplettend en kritisch te zijn wanneer een ander type vet wordt toegepast dan voorheen in een applicatie. Met behulp van onderstaand (theoretisch) tabel kan worden nagegaan of dit wel of niet leidt tot problemen wegens het wel of niet vermengbaar zijn van verschillende vetten.

Het tabel toont dat bepaalde type vetten absoluut niet compatibel zijn met elkaar en kunnen daardoor voor enorme schade van uw machine c.q. uw productie en daardoor uw bedrijfsvoering zorgen.
Wel of niet mengbaarheid van vetten wordt hoofdzakelijk bepaald door het type verdikker in het vet.

Grease Compatibility Chart